Misakı Milli Sokak, 2, 42200 Sahibiata, Konya, Türkiye
+905313328557

Dr. Deniz Günaydın Kimdir?

Dr. Deniz Günaydın

1969 yılında Konya’da doğdu. 1993 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1993-
2015 yılları arasında Konya’da Sağlık Ocağı Hekimi ve Aile Hekimi olarak görev yaptı. 2003 yılından
itibaren Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık alanında, Düşünsel Duygulanımcı Davranış Terapisi,
Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Sistemik Terapi alanında birçok yurtiçi ve yurtdışı eğitimler
aldı. Psikolojik Danışma ve Rehberlik konusunda Selçuk Üniversitesi’nde Yüksek Lisans, Necmettin
Erbakan Üniversitesi’nde Doktora çalışmalarını tamamladı. 2015 yılında bireylere, çiftlere ve ailelere
danışmanlık vermek üzere Psikolojik Danışma merkezini kurdu. Türkiye Alzheimer Derneği Konya
Şubesi’nin kuruluşunda görev aldı. Kuruluş aşamasından itibaren dernek yönetim kurulunda, bilimsel
komitede, dernekle ilgili çeşitli eğitimlerde görev aldı ve Hasta Yakını Dayanışma Grubu’nu yönetti.
2017 yılından bu yana KTO Karatay Üniversitesi Psikoloji Bölümünde Misafir Öğretim Üyesi olarak
ders vermekte ve 2019 yılından bu yana Konya Gıda Tarım Üniversitesi Psikoloji Bölümünde Öğretim
Üyesi olarak görev yapmaktadır.