Misakı Milli Sokak, 2, 42200 Sahibiata, Konya, Türkiye
+905313328557

Çocuk ve Ergen Terapisi

Dr. Deniz Günaydın

Çocukların ve ergenlerin dünyayı, olayları algılama ve değerlendirme şekilleri yetişkinlerden oldukça farklıdır. Bu sebeple çocuklarla ve ergenlerle çalışırken terapi süreci onların ihtiyaçlarına göre yapılandırılır. Gerek görülürse çocuğun yaşına göre süreç şekillendirilip oyun terapisiyle de desteklenir. Terapist profesyonel görüşmelerinin sonucunda çocuğun ailenin bir problemini işaret ettiğini tespit ederse, aileye aile terapisini de teklif edebilir. Çocuk ve ergen terapisine başvuru nedenleri genellikle şu şekildedir:

Çocuklarda

 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 • Disiplin ve sınır problemleri
 • Aşırı inatçılık
 • Bağlanma problemleri
 • Anneden ayrılamama
 • Alt ıslatma
 • Saç kopartma
 • Öfke nöbetleri
 • Yeme bozuklukları
 • Uyku bozuklukları
 • Kardeş kıskançlığı
 • Ders çalışmama
 • Okula gitmek istememe
 • Teknoloji bağımlılığı
 • Oyun bağımlılığı
 • Çocukluk depresyonu
 • Zararlı alışkanlıklar
 • Bağımlılıklar
 • Vurma, ıssırma
 • Yalan söyleme
 • Tikler
 • Konuşma bozuklukları
 • Çalma problemi
 • Parmak emme
 • Aşırı çekingenlik
 • Çocukluk çağı mastürbasyonu
 • Erken ergenlik

Ergenlerde

 • İletişim problemleri
 • Öfke problemleri
 • Aileyle çatışma
 • Aileden kopma
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Akademik başarıda düşüş
 • Okula ve çevreye uyum problemleri
 • Arkadaş problemleri
 • Akran zorbalığı
 • Teknoloji ve sosyal medya bağımlılığı
 • Oyun bağımlılığı
 • Olumsuz beden algısı
 • Bulimia ve Anoreksiya Nervoza
 • Cinsel gelişim problemleri