Misakı Milli Sokak, 2, 42200 Sahibiata, Konya, Türkiye
+905313328557

Oyun Terapisi

Dr. Deniz Günaydın

Oyun çocukların kendini ifade etme, hayatı prova etme aracıdır. Oyun terapisi sürecinde çocuk profesyonel bir oyun terapisti eşliğinde oyun odasında oyun oynar. Oyun odasında 3 temel grup oyuncak vardır. Bunlar yaratıcılığı destekleyici oyuncaklar, günlük hayatı kapsayan oyuncaklar ve şiddet içerikli oyuncaklardır. Çocuğun bu oyuncak gruplarından hangisini seçtiği, nasıl oynadığı, oyun kurup kuramadığı, terapisti oyuna davet edip edemediği terapist tarafından gözlemlenir. Terapist yansıtıcı cümlelerle çocuğun açığa çıkardığı duyguları tanımlamasını, adlandırmasını ve ifade etmesini destekler. Bu süreçte terapist çocuğun ihtiyacına göre kullandığı yöntemlerle problem çözme sürecinde çocuğa eşlik eder ve aileyle iş birliği yapar. Oyun terapisi 3 – 13 yaş arası çocuklara uygulanır.